Topografie

Printre operatiunile efectuate enumeram:

  • Aviz tehnic OCPI nece­sar obținerii număru­lui poștal
  • Aviz tehnic OCPI nece­sar PUZ, PUD, PAC
  • Ridicari topografice necesare pentru PUZ, PUD, PAC
  • Ridicari topografice necesare oricarui tip de investitie ( in conformitate cu tema de proiectare)
  • Trasari limite de proprietate in conform cu coordonatelor din documentatia cadastrala
  • Calcul volume sapaturi
  • Întocmirea pla­nuri ana­log­ice (hâr­tie) și dig­i­tale (for­mate: dwg, dxf, etc.)